Tag:

Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

TTO - Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác” lần V năm 2020, nhằm tôn vinh, biểu dương những điển hình thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Video Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

TP.HCM tuyên dương 234 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Tin nóng   |   16/05/2020
TP.HCM tuyên dương 234 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

TTO - Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác” lần V năm 2020, nhằm tôn vinh, biểu dương những điển hình thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh