Tag:

Đảo cát

Tại đợt khảo sát mới nhất của đơn vị này vào ngày 21-4, cho thấy đảo đã bồi lấn đạt bề mặt phần nổi khoảng 13,625 ha, chu vi đảo ở mức 3,649 km, chiều dài ở hai điểm xa nhất là 1.126 mét. Video Đảo cát

Đảo cát ở biển Cửa Đại Hội An “phình” thêm 83 mét
Tin nóng   |   25/04/2019
Đảo cát ở biển Cửa Đại Hội An “phình” thêm 83 mét

Tại đợt khảo sát mới nhất của đơn vị này vào ngày 21-4, cho thấy đảo đã bồi lấn đạt bề mặt phần nổi khoảng 13,625 ha, chu vi đảo ở mức 3,649 km, chiều dài ở hai điểm xa nhất là 1.126 mét.