Tag:

Đankia - Suối Vàng

Thông tin tỉnh Lâm Đồng qui hoạch xây dựng một Đà Lạt thứ hai tại Đankia – Suối Vàng đang gây chú ý cho rất nhiều người. Liệu rồi đây, quá trình khai thác vùng sơn nguyên này có làm tổn thương cho chính bản thân nó và cho cả Đà Lạt hiện hữu hay không? Video Đankia - Suối Vàng

Phá rừng, lấp hồ làm Đà Lạt 2, còn đâu sơn nguyên Đankia - Suối Vàng?
Tin nóng   |   26/02/2019
Phá rừng, lấp hồ làm Đà Lạt 2, còn đâu sơn nguyên Đankia - Suối Vàng?

Thông tin tỉnh Lâm Đồng qui hoạch xây dựng một Đà Lạt thứ hai tại Đankia – Suối Vàng đang gây chú ý cho rất nhiều người. Liệu rồi đây, quá trình khai thác vùng sơn nguyên này có làm tổn thương cho chính bản thân nó và cho cả Đà Lạt hiện hữu hay không?