Tag:

đánh dậm bắt cá

TTO - Đánh dậm bắt cá là một nghề quen thuộc ở các tỉnh phía Bắc ngày trước. Sau mùa vụ nông nhàn, người ta thường đi đánh dậm. Người xưa còn nhìn vào cách đánh dậm để đánh giá sự khéo léo, cần cù của người phụ nữ. Nhưng giờ hiếm ai còn đi đánh dậm. Video đánh dậm bắt cá

Trải nghiệm đánh dậm bắt cá ở đồng quê Tuyên Quang
Thú vị | 24/10/2020
Trải nghiệm đánh dậm bắt cá ở đồng quê Tuyên Quang

TTO - Đánh dậm bắt cá là một nghề quen thuộc ở các tỉnh phía Bắc ngày trước. Sau mùa vụ nông nhàn, người ta thường đi đánh dậm. Người xưa còn nhìn vào cách đánh dậm để đánh giá sự khéo léo, cần cù của người phụ nữ. Nhưng giờ hiếm ai còn đi đánh dậm.