Tag:

cặp bánh tét 'khủng'

TTO - Ngày 23-5, ông Trần Quốc Việt - phó trưởng Ban quản trị lăng miếu Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang - cho biết có một doanh nghiệp tại TP Cần Thơ dâng cúng cặp bánh tét 'khủng' nhân dịp lễ hội cấp quốc gia vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022. Video cặp bánh tét 'khủng'

Video: Dâng cúng Bà Chúa Xứ núi Sam cặp bánh tét 3,6 tấn
Thú vị   |   23/05/2022
Video: Dâng cúng Bà Chúa Xứ núi Sam cặp bánh tét 3,6 tấn

TTO - Ngày 23-5, ông Trần Quốc Việt - phó trưởng Ban quản trị lăng miếu Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang - cho biết có một doanh nghiệp tại TP Cần Thơ dâng cúng cặp bánh tét 'khủng' nhân dịp lễ hội cấp quốc gia vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022.