Tag:

đàn chó lập kỷ lục

Người đàn ông tên Wolfgang Lauenburger, đến từ Đức, cùng 14 con chó của mình vừa lập kỷ lục thế giới khi vượt qua thử thách xếp hàng và đứng bằng hai chân. Video đàn chó lập kỷ lục

Video: Đàn chó xếp hàng bằng hai chân lập kỷ lục thế giới
Thú vị   |   12/03/2023
Video: Đàn chó xếp hàng bằng hai chân lập kỷ lục thế giới

Người đàn ông tên Wolfgang Lauenburger, đến từ Đức, cùng 14 con chó của mình vừa lập kỷ lục thế giới khi vượt qua thử thách xếp hàng và đứng bằng hai chân.