Tag:

dàn cảnh giao hàng

TTO - Nhóm của Hiếu gặp ông C. vẽ chuyện có thiên thạch trị giá 6.000 tỉ đồng và nhờ ông C. giới thiệu bán sẽ có hoa hồng từ 5 - 6 tỉ đồng. Sau đó, cả nhóm dàn cảnh giao hàng cho ông C. để nhận 500 triệu đồng rồi bỏ trốn. Video dàn cảnh giao hàng

Video: Lừa có ‘thiên thạch’ giá 6.000 tỉ, bán được sẽ chi hoa hồng cao rồi chiếm đoạt 500 triệu
Tin nóng   |   06/12/2022
Video: Lừa có ‘thiên thạch’ giá 6.000 tỉ, bán được sẽ chi hoa hồng cao rồi chiếm đoạt 500 triệu

TTO - Nhóm của Hiếu gặp ông C. vẽ chuyện có thiên thạch trị giá 6.000 tỉ đồng và nhờ ông C. giới thiệu bán sẽ có hoa hồng từ 5 - 6 tỉ đồng. Sau đó, cả nhóm dàn cảnh giao hàng cho ông C. để nhận 500 triệu đồng rồi bỏ trốn.