Tag:

Dân bức xúc

Dù đã quá thời gian 330 ngày chờ lún như thông báo của chủ đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi là Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đối với nút giao Dung Quất, đoạn qua huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi nhưng đến thời điểm này trên công trường vẫn đang trong tình cảnh “án binh bất động”. Việc thi công ì ạch, chậm trễ này đã kéo theo rất nhiều hệ lụy. Video Dân bức xúc

Dân bức xúc vì nút giao dung quất kết nối cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thi công ì ạchLive
Tin nóng   |   22/11/2019
Dân bức xúc vì nút giao dung quất kết nối cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thi công ì ạch

Dù đã quá thời gian 330 ngày chờ lún như thông báo của chủ đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi là Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đối với nút giao Dung Quất, đoạn qua huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi nhưng đến thời điểm này trên công trường vẫn đang trong tình cảnh “án binh bất động”. Việc thi công ì ạch, chậm trễ này đã kéo theo rất nhiều hệ lụy.