Tag:

đâm học sinh

Sau vụ cô, trò trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa bị đâm tại trường, đến chiều 4-5, hơn 140 học sinh của trường này vẫn chưa đến lớp học. Phụ huynh lo ngại đến sự an toàn của con em mình Video đâm học sinh

Sau vụ cô, trò bị đâm ở trường, hơn 140 học sinh chưa đến lớpLive
Tin nóng | 04/05/2019
Sau vụ cô, trò bị đâm ở trường, hơn 140 học sinh chưa đến lớp

Sau vụ cô, trò trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa bị đâm tại trường, đến chiều 4-5, hơn 140 học sinh của trường này vẫn chưa đến lớp học. Phụ huynh lo ngại đến sự an toàn của con em mình