24/06/2019
NGUYÊN HẰNG – QUỐC SỬ - BẢO DUY
NGUYÊN HẰNG – QUỐC SỬ - BẢO DUY

Một đám cưới truyền thống theo phong cách miền Nam ở cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX vừa được tái hiện cho công chúng trong và ngoài nước thưởng lãm ngay tại TP.HCM.

Video liên quan