Tag:

đai vô địch IBA thế giới

TTO - Bản tin 30s Nóng 1-10: Công nhân xây cầu Mỹ Thuận 2 rơi xuống sông Tiền, Công an Vĩnh Long điều tra nguyên nhân; Trích xuất camera trộm cắt khóa bằng kềm cộng lực; Trần Văn Thảo giành đai vô địch IBA thế giới. Video đai vô địch IBA thế giới

Bản tin 30s Nóng: Công nhân xây cầu Mỹ Thuận 2 rơi xuống sông Tiền; Trộm cắt khóa bằng kềm cộng lực
30S Nóng   |   01/10/2022
Bản tin 30s Nóng: Công nhân xây cầu Mỹ Thuận 2 rơi xuống sông Tiền; Trộm cắt khóa bằng kềm cộng lực

TTO - Bản tin 30s Nóng 1-10: Công nhân xây cầu Mỹ Thuận 2 rơi xuống sông Tiền, Công an Vĩnh Long điều tra nguyên nhân; Trích xuất camera trộm cắt khóa bằng kềm cộng lực; Trần Văn Thảo giành đai vô địch IBA thế giới.