Tag:

Đại học Y Dược Tp.HCM

Nhà xuất bản Trẻ đã phát hành hai tác phẩm: Tản văn Phía Tây thành phố của bác sĩ Lê Minh Khôi và tản văn Sài Gòn chọn nhớ những điều thương viết về đề tài COVID-19 để gây quỹ đóng góp Quỹ phòng chống COVID-19. Video Đại học Y Dược Tp.HCM

Video: Hai tản văn mới phát hành đóng góp Quỹ phòng chống COVID-19
Bạn có biết   |   12/01/2022
Video: Hai tản văn mới phát hành đóng góp Quỹ phòng chống COVID-19

Nhà xuất bản Trẻ đã phát hành hai tác phẩm: Tản văn Phía Tây thành phố của bác sĩ Lê Minh Khôi và tản văn Sài Gòn chọn nhớ những điều thương viết về đề tài COVID-19 để gây quỹ đóng góp Quỹ phòng chống COVID-19.