Tag:

đại học kiến trúc

Triển lãm Mỹ thuật thường niên - UAH Fine Arts exhibition vừa được khai mạc tại trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh. Video đại học kiến trúc

Góc nhìn mới mẻ của các giảng viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
Giải trí | 12/04/2019
Góc nhìn mới mẻ của các giảng viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Triển lãm Mỹ thuật thường niên - UAH Fine Arts exhibition vừa được khai mạc tại trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh.