Tag:

đại học hutech

Khám phá sự kiện HUTECH IT Open Day: Một ngày đặc biệt dành riêng cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin, kết nối sinh viên với doanh nghiệp và đưa sinh viên đến doanh nghiệp trải nghiệm thực tế. Video đại học hutech

Khám Phá Trường Học 2024 | Sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH 'săn' việc làm trên giảng đường
Khám phá trường học   |   12/04/2024
Khám Phá Trường Học 2024 | Sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH 'săn' việc làm trên giảng đường

Khám phá sự kiện HUTECH IT Open Day: Một ngày đặc biệt dành riêng cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin, kết nối sinh viên với doanh nghiệp và đưa sinh viên đến doanh nghiệp trải nghiệm thực tế.