18/10/2019
LÂM THIÊN – THƯ TRẦN – QUỐC HUY
LÂM THIÊN – THƯ TRẦN – QUỐC HUY

Nhằm góp phần thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng tại địa phương, thành phố Đà Lạt đã chú trọng triển khai công tác trồng rừng, trồng cây phân tán. Theo đó, từ đầu năm đến nay, TP đã bàn giao cho 27 đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện trồng 19.560 cây xanh các loại tại các tuyến đường, nơi công cộng, tập trung dân cư trên địa bàn.

Video liên quan