01/11/2019
LÂM THIÊN – TRÍ NHÂN – TRINH TRÀ
LÂM THIÊN – TRÍ NHÂN – TRINH TRÀ

Trong những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu kết hợp với tập quán đầu tư, thâm canh cao trong điều kiện hầu hết các loại rau hoa ở địa phương được gieo trồng tập trung, quanh năm dẫn đến tình hình dịch hại ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Video liên quan