Tag:

cuộc thi

Cuộc thi thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM do Sở Ngoại vụ TP.HCM cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và Công ty xi măng INSEE đồng hành. Video cuộc thi

Tìm ra những tác phẩm xuất sắc từ Cuộc thi thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM
Đời thường   |   27/01/2024
Tìm ra những tác phẩm xuất sắc từ Cuộc thi thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM

Cuộc thi thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM do Sở Ngoại vụ TP.HCM cùng báo Tuổi Trẻ tổ chức, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và Công ty xi măng INSEE đồng hành.