Tag:

cuộc thi kéo côn bắt cá đồng

Vừa qua, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thi “Kéo côn bắt cá đồng mùa nước nổi”. Đây là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức ở huyện Phụng Hiệp. Video cuộc thi kéo côn bắt cá đồng

Độc đáo cuộc thi kéo côn bắt cá đồng ở ĐBSCL
Tin nóng | 04/11/2019
Độc đáo cuộc thi kéo côn bắt cá đồng ở ĐBSCL

Vừa qua, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thi “Kéo côn bắt cá đồng mùa nước nổi”. Đây là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức ở huyện Phụng Hiệp.