Tag:

cuộc họp

TTO - Lãnh đạo Bộ Công thương cho rằng điều kiện tiên quyết đảm bảo cung ứng hàng là phải mở lại các chợ truyền thống. Khi thực hiện chỉ thị 16 ở các tỉnh phía Nam, không nên đóng cửa tất cả các chợ truyền thống, chợ đầu mối... Video cuộc họp

Video: Phải mở lại các chợ truyền thống để đảm bảo cung ứng hàng hóa
Tin nóng   |   19/07/2021
Video: Phải mở lại các chợ truyền thống để đảm bảo cung ứng hàng hóa

TTO - Lãnh đạo Bộ Công thương cho rằng điều kiện tiên quyết đảm bảo cung ứng hàng là phải mở lại các chợ truyền thống. Khi thực hiện chỉ thị 16 ở các tỉnh phía Nam, không nên đóng cửa tất cả các chợ truyền thống, chợ đầu mối...