Tag:

Cuộc đời sau tay lái

Không chỉ là những thông tin từ báo đài, mà thực tế đã có không ít trường hợp các tài xế Grab trở thành nạn nhân của những vụ việc đau lòng khi chạy xe ngoài đường. Khiến đôi khi công việc này bỗng trở nên nguy hiểm ngoài những vất vả vốn có của nghề. Video Cuộc đời sau tay lái

Chuyện đời sau tay lái
Bạn có biết   |   06/12/2019
Chuyện đời sau tay lái

Không chỉ là những thông tin từ báo đài, mà thực tế đã có không ít trường hợp các tài xế Grab trở thành nạn nhân của những vụ việc đau lòng khi chạy xe ngoài đường. Khiến đôi khi công việc này bỗng trở nên nguy hiểm ngoài những vất vả vốn có của nghề.