Tag:

cung cấp thông tin

TTO - Sáng 4-3, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí liên quan đến ngăn chặn giao dịch tài sản của ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc CDC và một số cá nhân. Video cung cấp thông tin

Video: Đề nghị rà soát tài sản bất động sản của Giám đốc CDC tỉnh Đắk Lắk
Tin nóng   |   04/03/2022
Video: Đề nghị rà soát tài sản bất động sản của Giám đốc CDC tỉnh Đắk Lắk

TTO - Sáng 4-3, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí liên quan đến ngăn chặn giao dịch tài sản của ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc CDC và một số cá nhân.