Tag:

cụm dự án 500kV Vân Phong

Cụm dự án giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 được cam kết sẽ hoàn thành trước ngày 26-12 sắp tới. Trong thời gian này, Công ty Truyền tải điện 3 cũng đang nỗ lực phối hợp để cùng về đích và sẵn sàng tiếp nhận quản lý vận hành dự án Video cụm dự án 500kV Vân Phong

Công ty Truyền tải điện 3 sẵn sàng tiếp nhận quản lý vận hành cụm dự án 500kV Vân Phong
Bạn có biết   |   30/11/2022
Công ty Truyền tải điện 3 sẵn sàng tiếp nhận quản lý vận hành cụm dự án 500kV Vân Phong

Cụm dự án giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 được cam kết sẽ hoàn thành trước ngày 26-12 sắp tới. Trong thời gian này, Công ty Truyền tải điện 3 cũng đang nỗ lực phối hợp để cùng về đích và sẵn sàng tiếp nhận quản lý vận hành dự án

Từ ngày
Đến ngày