Tag:

Cục quản lý thị trường

Liên quan đến vụ bơm nhồi xăng sai quy trình, không trả về số 0 ở Đồng Nai, ngày 25-5, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh cho hay một trạm trưởng, trạm phó đã bị tạm đình chỉ công tác. Video Cục quản lý thị trường

Tạm đình chỉ trạm trưởng, trạm phó vụ bơm nhồi xăng, không trả về số 0 ở Đồng Nai
Tin nóng | 25/05/2023
Tạm đình chỉ trạm trưởng, trạm phó vụ bơm nhồi xăng, không trả về số 0 ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ bơm nhồi xăng sai quy trình, không trả về số 0 ở Đồng Nai, ngày 25-5, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh cho hay một trạm trưởng, trạm phó đã bị tạm đình chỉ công tác.