Tag:

Cục Hàng không

Theo Cục Hàng không, quý 1-2023 sẽ thí điểm triển khai xác thực sinh trắc học (vân tay, nhận diện khuôn mặt, mống mắt...) hành khách làm thủ tục đi máy bay, trước khi báo cáo cấp thẩm quyền về kết quả thí điểm để áp dụng rộng rãi. Video Cục Hàng không

Quét vân tay, nhận diện khuôn mặt khi làm thủ tục đi máy bay
Tin nóng   |   16/02/2023
Quét vân tay, nhận diện khuôn mặt khi làm thủ tục đi máy bay

Theo Cục Hàng không, quý 1-2023 sẽ thí điểm triển khai xác thực sinh trắc học (vân tay, nhận diện khuôn mặt, mống mắt...) hành khách làm thủ tục đi máy bay, trước khi báo cáo cấp thẩm quyền về kết quả thí điểm để áp dụng rộng rãi.