Tag:

cua đá

TTO - Tiếp tục theo chân anh Hợp trải nghiệm chuyến sinh tồn giữa núi rừng Tuyên Quang, Tây Bắc. Một buổi đi săn đêm, bắt tôm suối và cua đá đủ loại cua vàng, cua tím, cùng bữa cơm “có gì ăn nấy” trong hành trình nhiều ngày sinh tồn giữa núi rừng. Video cua đá

Thú vị   |   19/11/2020
Đi săn đêm bắt tôm suối, cua đá để sinh tồn giữa rừng Tây Bắc

TTO - Tiếp tục theo chân anh Hợp trải nghiệm chuyến sinh tồn giữa núi rừng Tuyên Quang, Tây Bắc. Một buổi đi săn đêm, bắt tôm suối và cua đá đủ loại cua vàng, cua tím, cùng bữa cơm “có gì ăn nấy” trong hành trình nhiều ngày sinh tồn giữa núi rừng.