Tag:

cua đá biển

TTO - Cua đá biển có cặp càng rất to và cũng là phần thịt ngon nhất. Tới mùa cua đá, người ta sẽ chỉ thu hoạch một càng to và thả con cua lại biển để chúng sống tiếp. Tuy nhiên, cặp càng 'khủng' của cua đá cũng là nguồn cơn của những tai nạn bất ngờ. Video cua đá biển

Hào hứng chuyến săn cua đá biển đầy bất ngờ ở bang Florida
Thú vị | 22/04/2021
Hào hứng chuyến săn cua đá biển đầy bất ngờ ở bang Florida

TTO - Cua đá biển có cặp càng rất to và cũng là phần thịt ngon nhất. Tới mùa cua đá, người ta sẽ chỉ thu hoạch một càng to và thả con cua lại biển để chúng sống tiếp. Tuy nhiên, cặp càng 'khủng' của cua đá cũng là nguồn cơn của những tai nạn bất ngờ.