Tag:

CSKH

Ngành điện – với những thành quả vượt bậc đạt được thời gian qua trong sự gắn kết ấy được kỳ vọng tiếp tục có những bước chuyển rất lớn trong thời gian tới, đặc biệt là việc phát triển lưới điện thông minh. Video CSKH

Thành phố Thủ Đức đón nhận đầu tư lớn từ ngành điện
Bạn có biết   |   21/05/2021
Thành phố Thủ Đức đón nhận đầu tư lớn từ ngành điện

Ngành điện – với những thành quả vượt bậc đạt được thời gian qua trong sự gắn kết ấy được kỳ vọng tiếp tục có những bước chuyển rất lớn trong thời gian tới, đặc biệt là việc phát triển lưới điện thông minh.