27/10/2019
VÂN HẰNG – HỒNG ĐỨC – QUỐC HUY
VÂN HẰNG – HỒNG ĐỨC – QUỐC HUY

Một công viên mô hình sinh vật biển vừa được thành phố Nha Trang xây dựng nằm ngay trên đường dốc lên khu danh thắng Hòn Chồng, là công viên tượng hình sinh vật biển đầu tiên tại thành phố biển này.