Tag:

Công viên nước

Nếu trước đây vào những năm 2010, người dân các tỉnh đến Hà Nội, đặc biệt các em nhỏ chỉ biết đến công viên nước Hồ Tây, nay các gia đình đã có thêm sự lựa chọn, đó là công viên nước Thanh Hà. Video Công viên nước

Công viên nước hiện đại nhất thủ đô đi vào hoạt động
Tin nóng | 10/06/2019
Công viên nước hiện đại nhất thủ đô đi vào hoạt động

Nếu trước đây vào những năm 2010, người dân các tỉnh đến Hà Nội, đặc biệt các em nhỏ chỉ biết đến công viên nước Hồ Tây, nay các gia đình đã có thêm sự lựa chọn, đó là công viên nước Thanh Hà.