Tag:

Công viên cây xanh

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác quản lý, vận hành, chăm sóc và bảo vệ hệ thống chiếu sáng đô thị, thoát nước và công viên cây xanh. Video Công viên cây xanh

Cắt 100% chi phí chăm sóc nếu cây xanh không đạt chuẩn 2 tháng liên tiếp
Tin nóng | 26/12/2019
Cắt 100% chi phí chăm sóc nếu cây xanh không đạt chuẩn 2 tháng liên tiếp

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác quản lý, vận hành, chăm sóc và bảo vệ hệ thống chiếu sáng đô thị, thoát nước và công viên cây xanh.