03/10/2019
LÂM THIÊN – TRÍ NHÂN- THÚY QUYÊN
LÂM THIÊN – TRÍ NHÂN- THÚY QUYÊN

Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Công ty CBD ROBOTICS của Mỹ về dự án xe bay, xin đầu tư tại Khu thương mại du lịch thuộc Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt và Khu công nghệ thông tin tập trung thuộc huyện Lạc Dương.

Video liên quan