Tag:

Công ty không tồn tại

Tiêu điểm của Tin nóng 24h ngày 23-6 là phần tiếp theo của loạt phóng sự điều tra: Asanzo - hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt. Trong kỳ 3 hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị những thông tin khá bất ngờ khi, nhiều “công ty” nhập khẩu linh kiện cho Asanzo không có trên thực tế, hoặc có địa chỉ nhưng người đại diện không có thật. Video Công ty không tồn tại

Tin nóng 24h: Nhiều “công ty” nhập khẩu linh kiện cho Asanzo không có trên thực tế
  |   23/06/2019
Tin nóng 24h: Nhiều “công ty” nhập khẩu linh kiện cho Asanzo không có trên thực tế

Tiêu điểm của Tin nóng 24h ngày 23-6 là phần tiếp theo của loạt phóng sự điều tra: Asanzo - hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt. Trong kỳ 3 hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị những thông tin khá bất ngờ khi, nhiều “công ty” nhập khẩu linh kiện cho Asanzo không có trên thực tế, hoặc có địa chỉ nhưng người đại diện không có thật.