Tag:

công ty Hợp Trí

Theo dự báo, hạn mặn năm 2020 sẽ khốc liệt hơn cả đợt hạn mặn lịch sử năm 2016 vì lượng mưa năm 2019 ít và lưu lượng dòng chảy trên các sông là rất thấp. Video công ty Hợp Trí

Hạn mặn khốc liệt 2020 đe doạ vụ mùa mới ở ĐBSCL
Bạn có biết   |   08/01/2020
Hạn mặn khốc liệt 2020 đe doạ vụ mùa mới ở ĐBSCL

Theo dự báo, hạn mặn năm 2020 sẽ khốc liệt hơn cả đợt hạn mặn lịch sử năm 2016 vì lượng mưa năm 2019 ít và lưu lượng dòng chảy trên các sông là rất thấp.