Tag:

Công ty Đại Nam

Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm để làm rõ một số nội dung, trong đó có yêu cầu làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng có đồng phạm với bà Hằng hay không. Hiện chưa có kết luận về điều này. Video Công ty Đại Nam

Làm rõ ông Huỳnh Uy Dũng có đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng?
Tin nóng   |   01/06/2023
Làm rõ ông Huỳnh Uy Dũng có đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng?

Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm để làm rõ một số nội dung, trong đó có yêu cầu làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng có đồng phạm với bà Hằng hay không. Hiện chưa có kết luận về điều này.