Tag:

Công ty CP thép Dana - Ý

Câu chuyện về 2 nhà máy thép tại Đà Nẵng lại tiếp tục “nóng” khi mà Công ty CP thép Dana - Ý đã nộp đơn khởi kiện UBND thành phố này đòi bồi thường thiệt hại 400 tỉ đồng. Theo đơn, người bị kiện là UBND TP Đà Nẵng và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Video Công ty CP thép Dana - Ý

Doanh nghiệp kiện UBND TP Đà Nẵng, đòi bồi thường 400 tỉ đồng
Tin nóng   |   11/06/2019
Doanh nghiệp kiện UBND TP Đà Nẵng, đòi bồi thường 400 tỉ đồng

Câu chuyện về 2 nhà máy thép tại Đà Nẵng lại tiếp tục “nóng” khi mà Công ty CP thép Dana - Ý đã nộp đơn khởi kiện UBND thành phố này đòi bồi thường thiệt hại 400 tỉ đồng. Theo đơn, người bị kiện là UBND TP Đà Nẵng và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.