Tag:

công trình công cộng

TTO - Hiện nay, tại Nhật Bản, các nhà vệ sinh công cộng trong suốt được lắp đặt tại nhiều địa điểm. Với công nghệ mới, tường kính trong suốt sẽ tự mờ đi khi cửa bị khóa, cho phép khách hàng xem xét hệ thống nội thất bên trong trước khi sử dụng. Video công trình công cộng

Video: Độc đáo nhà vệ sinh công cộng trong suốt thu hút người dân tại Nhật Bản
Thế giới muôn màu   |   23/08/2020
Video: Độc đáo nhà vệ sinh công cộng trong suốt thu hút người dân tại Nhật Bản

TTO - Hiện nay, tại Nhật Bản, các nhà vệ sinh công cộng trong suốt được lắp đặt tại nhiều địa điểm. Với công nghệ mới, tường kính trong suốt sẽ tự mờ đi khi cửa bị khóa, cho phép khách hàng xem xét hệ thống nội thất bên trong trước khi sử dụng.