Tag:

công tác chống dịch

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, tạm dừng mọi hoạt động xe khách từ TP.HCM đi các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương (và ngược lại). Video công tác chống dịch

Video: TP.HCM tạm ngưng toàn bộ xe khách đi Quảng Ninh, Hải Dương
Tin nóng | 29/01/2021
Video: TP.HCM tạm ngưng toàn bộ xe khách đi Quảng Ninh, Hải Dương

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, tạm dừng mọi hoạt động xe khách từ TP.HCM đi các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương (và ngược lại).