Tag:

Công nhân không về quê ăn tết

TTO - Bản tin 30s Nóng 9-2: TP.HCM phong tỏa thêm 15 điểm, tổng cộng 33 điểm; Tất cả các trường hợp trở về An Giang từ vùng có dịch COVID-19, cách ly tối thiểu 14 ngày; Ca sĩ Mỹ Linh ‘Thương nhớ các con vô cùng’; 45.000 công nhân ở lại Đồng Nai. Video Công nhân không về quê ăn tết

Bản tin 30s Nóng: TP.HCM phong tỏa thêm 15 điểm; Mỹ Linh ‘Thương nhớ các con vô cùng’
30S Nóng   |   09/02/2021
Bản tin 30s Nóng: TP.HCM phong tỏa thêm 15 điểm; Mỹ Linh ‘Thương nhớ các con vô cùng’

TTO - Bản tin 30s Nóng 9-2: TP.HCM phong tỏa thêm 15 điểm, tổng cộng 33 điểm; Tất cả các trường hợp trở về An Giang từ vùng có dịch COVID-19, cách ly tối thiểu 14 ngày; Ca sĩ Mỹ Linh ‘Thương nhớ các con vô cùng’; 45.000 công nhân ở lại Đồng Nai.