Tag:

công nhân cao su

Sau một năm trồng thử nghiệm, người Pháp bắt đầu mở rộng diện tích trồng cây cao su. Từ đó, trong lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc đã xuất hiện một tầng lớp mới, một thân phận mới với tên gọi: phu cao su, hay còn gọi là công tra… Video công nhân cao su

Công nhân cao su trong 2 cuộc kháng chiến: Đau thương và kiên cường
Bạn có biết   |   05/12/2022
Công nhân cao su trong 2 cuộc kháng chiến: Đau thương và kiên cường

Sau một năm trồng thử nghiệm, người Pháp bắt đầu mở rộng diện tích trồng cây cao su. Từ đó, trong lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc đã xuất hiện một tầng lớp mới, một thân phận mới với tên gọi: phu cao su, hay còn gọi là công tra…