Tag:

Công nghiệp

Thông qua 5 hình thức liên kết, Tập đoàn THACO INDUSTRIES mong muốn kết nối, tạo điều kiện để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào chuỗi sản xuất, tạo nên mạng lưới liên kết ngành - liên kết vùng, góp phần xây dựng nền công nghiệp tự chủ. Video Công nghiệp

Mô hình liên kết, hợp tác phát triển công nghiệp cơ khí và CNHT Việt Nam
Bạn có biết | 07/03/2023
Mô hình liên kết, hợp tác phát triển công nghiệp cơ khí và CNHT Việt Nam

Thông qua 5 hình thức liên kết, Tập đoàn THACO INDUSTRIES mong muốn kết nối, tạo điều kiện để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào chuỗi sản xuất, tạo nên mạng lưới liên kết ngành - liên kết vùng, góp phần xây dựng nền công nghiệp tự chủ.