Tag:

Công nghiệp 4.0

Mục tiêu đến hết năm 2021 của Công ty Truyền tải điện 3 sẽ cơ bản số hóa 100% hồ sơ, tài liệu trong tất cả các lĩnh vực tại Công ty, đảm bảo đầy đủ cơ sở dữ liệu cho các phần mềm phân tích AI, Big data trong các năm tiếp theo. Video Công nghiệp 4.0

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực truyền tải điện
Bạn có biết   |   29/04/2021
Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực truyền tải điện

Mục tiêu đến hết năm 2021 của Công ty Truyền tải điện 3 sẽ cơ bản số hóa 100% hồ sơ, tài liệu trong tất cả các lĩnh vực tại Công ty, đảm bảo đầy đủ cơ sở dữ liệu cho các phần mềm phân tích AI, Big data trong các năm tiếp theo.