Tag:

công nghệ số

Trong bối cảnh cách mạng 4.0 bùng nổ, Trạm biến áp 500kV Mỹ Tho, thuộc Truyền tải điện Miền Tây 2, Công ty truyền tải điện 4 đã nhanh chóng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý vận hành, tạo nên một môi trường làm việc hiệu quả ... Video công nghệ số

Trạm biến áp ứng dụng công nghệ số
Tin nóng   |   27/11/2023
Trạm biến áp ứng dụng công nghệ số

Trong bối cảnh cách mạng 4.0 bùng nổ, Trạm biến áp 500kV Mỹ Tho, thuộc Truyền tải điện Miền Tây 2, Công ty truyền tải điện 4 đã nhanh chóng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý vận hành, tạo nên một môi trường làm việc hiệu quả ...