20/06/2019
PHƯỚC TUẦN – HỒNG ĐỨC – TRINH TRÀ
PHƯỚC TUẦN – HỒNG ĐỨC – TRINH TRÀ

Người hưởng lương từ ngân sách TP.HCM sẽ được vay vốn tại Quỹ phát triển nhà ở TP.HCM đến 900 triệu đồng để mua nhà với lãi suất chỉ 4,7%/năm.