Tag:

cồng chiêng Tây Nguyên

Nghệ nhân ưu tú - Rơ Châm Tih, 50 tuổi ở Gia Lai, bằng sự mày mò và kỹ thuật chế tác nhạc cụ truyền thống vừa tạo ra một loại đàn hoàn toàn mới. Kết quả này của nghệ nhân Jrai đang mang lại tiền triệu. Video cồng chiêng Tây Nguyên

Độc đáo cây đàn hoàn toàn mới làm bằng tre của nghệ nhân Jrai, bán được tiền triệu
Giải trí   |   05/08/2023
Độc đáo cây đàn hoàn toàn mới làm bằng tre của nghệ nhân Jrai, bán được tiền triệu

Nghệ nhân ưu tú - Rơ Châm Tih, 50 tuổi ở Gia Lai, bằng sự mày mò và kỹ thuật chế tác nhạc cụ truyền thống vừa tạo ra một loại đàn hoàn toàn mới. Kết quả này của nghệ nhân Jrai đang mang lại tiền triệu.