Tag:

cồng chiêng Tây Nguyên

TTO - Được ví là vật thiêng, là người bạn tâm giao không thể thiếu trong đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Raglai, nhạc cụ mã la đang được nhiều học trò các trường học bán trú và nội trú tại Ninh Thuận lưu giữ, tiếp nối từng ngày. Video cồng chiêng Tây Nguyên

Video: Nghệ thuật âm nhạc của người Raglai đi vào trường học
Đời thường | 08/04/2022
Video: Nghệ thuật âm nhạc của người Raglai đi vào trường học

TTO - Được ví là vật thiêng, là người bạn tâm giao không thể thiếu trong đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Raglai, nhạc cụ mã la đang được nhiều học trò các trường học bán trú và nội trú tại Ninh Thuận lưu giữ, tiếp nối từng ngày.