Tag:

công bố dịch

Chiều 7-3, UBND huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết vừa công bố dịch tả heo châu Phi ở xã Thiệu Phúc. Đây là huyện thứ hai của tỉnh Thanh Hóa công bố có dịch tả heo châu Phi, sau huyện Yên Định. Video công bố dịch

Huyện thứ hai ở Thanh Hóa công bố dịch tả heo châu Phi
Tin nóng   |   07/03/2019
Huyện thứ hai ở Thanh Hóa công bố dịch tả heo châu Phi

Chiều 7-3, UBND huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết vừa công bố dịch tả heo châu Phi ở xã Thiệu Phúc. Đây là huyện thứ hai của tỉnh Thanh Hóa công bố có dịch tả heo châu Phi, sau huyện Yên Định.