Tag:

Công an tỉnh Bình Phước

Công an tỉnh Bình Phước đã trưng cầu Trung tâm Pháp y TP.HCM giám định nguyên nhân chết của một người đàn ông sau khi làm việc với công an. Video Công an tỉnh Bình Phước

Công an Bình Phước trưng cầu giám định nguyên nhân chết của người đàn ông
Tin nóng   |   28/05/2023
Công an Bình Phước trưng cầu giám định nguyên nhân chết của người đàn ông

Công an tỉnh Bình Phước đã trưng cầu Trung tâm Pháp y TP.HCM giám định nguyên nhân chết của một người đàn ông sau khi làm việc với công an.

Từ ngày
Đến ngày