Tag:

Công an Hà Tĩnh

Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ xe khách vận chuyển 44 thùng xốp đựng đầy chim cút ướp lạnh, trọng lượng 2,2 tấn, từ Đồng Nai ra Hà Nội tiêu thụ. Video Công an Hà Tĩnh

Bắt giữ 44 thùng đựng đầy chim cút đang chở từ Đồng Nai đến Hà Nội tiêu thụ
Tin nóng   |   07/03/2024
Bắt giữ 44 thùng đựng đầy chim cút đang chở từ Đồng Nai đến Hà Nội tiêu thụ

Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ xe khách vận chuyển 44 thùng xốp đựng đầy chim cút ướp lạnh, trọng lượng 2,2 tấn, từ Đồng Nai ra Hà Nội tiêu thụ.