Tag:

Công an Đắk Lắk

Sau một số tỉnh thành, đến lượt Công an Đắk Lắk đồng loạt kiểm tra việc cho vay, cầm đồ tại các cơ sở F88 ở tỉnh này. Video Công an Đắk Lắk

Video: Đắk Lắk đồng loạt kiểm tra các cơ sở F88
Tin nóng | 17/04/2023
Video: Đắk Lắk đồng loạt kiểm tra các cơ sở F88

Sau một số tỉnh thành, đến lượt Công an Đắk Lắk đồng loạt kiểm tra việc cho vay, cầm đồ tại các cơ sở F88 ở tỉnh này.