28/08/2019

Từ những vật liệu rẻ tiền như sắt sợi, sắt vụn, bìa giấy, than,… nhóm 5 nghệ sĩ đã cùng nhau tạo nên một thế giới côn trùng sống động trong triển lãm “Côn trùng”, tại Vicas art studio, Hà Nội.