Tag:

con ngỗng xám

TTO - Đây là cảnh hàng chục nghìn con ngỗng xám đã di cư đi ngủ đông ở huyện Eryuan ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Số lượng ngỗng xám di cư đến đây đã tăng từ hơn 60 con trong năm 2018 lên hàng chục ngàn con trong năm nay. Video con ngỗng xám

Video: Hàng chục nghìn con ngỗng xám di cư ngủ đông
Thú vị   |   29/01/2021
Video: Hàng chục nghìn con ngỗng xám di cư ngủ đông

TTO - Đây là cảnh hàng chục nghìn con ngỗng xám đã di cư đi ngủ đông ở huyện Eryuan ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Số lượng ngỗng xám di cư đến đây đã tăng từ hơn 60 con trong năm 2018 lên hàng chục ngàn con trong năm nay.